3.06.2023 Nocy kultury: Nowa generacja teatralna

PL

3.06.2023, Noc Kultury, Teatr Wschodni, ul. Lubartowska 30a/21

godz. 19:00-20:00, „Nowa Generacja Teatralna” – pokaz „work in progress” https://shorturl.at/blvRW

Bezpłatne wejściówki dostępne na stronie internetowej i w punktach Festiwalu Nocy Kultury

EN

3.06.2023, The Night of Culture, Teatr Wschodni/Eastern Theatre, Lubartowska 30a/21 str.

19:00-20:00, ’New Theatre Generation’ – 'work in progress’ performancehttps://shorturl.at/mDLSZ

Registration is required and free tickets are available at the Night of Culture Festival website and in info points.

https://nockultury.pl/pl/events/nowa-generacja-teatralna-zespolow-miedzynarodowych-etiudy-teatralne-zapisy-wkrotce/

NOWA GENERACJA TEATRALNA

Pokaz „work in progress” przygotowany przez międzynarodową grupę artystów z Czech, Węgier i Polski. Głos twórców młodego pokolenia. Jaki teatr chcą tworzyć? Jakie tematy ich poruszają? Do kogo chcą trafiać? Czy teatr potrzebuje reform? Zapraszamy do udziału w pokazie finałowym sesji warsztatowej i spotkaniu z młodymi twórcami. Wydarzenie w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.

Wydarzenie realizowane w ramach międzynarodowego seminarium teatralnego np. „Nowa Generacja Teatralna”, którego celem jest sieciowanie uraz umiędzynarodowienie działań młodych artystów na początku ich drogi zawodowej, wymiana doświadczeń i porównanie perspektyw rozwoju i pracy dla młodych twórców w Polsce, Czechach na Węgrzech. Partnerami zagranicznymi są niezależne teatry Ladder Art Company z Budapesztu i Reversing Doors z Brna. Gospodarzem seminarium jest Fundacja Teatr Wschodni.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin, Funduszu Wyszechradzkiego, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

NEW THEATRE GENERATION

The 'Work in progress’ performance was created by an international group of artists from Czechia, Hungary and Poland. The voice of the young creators’ generation. What kind of theatre do they want to create? Which topics are sensitive for them? For whom is their art aimed? Does the theatre need changes? We would love to invite you to take part in the final presentation of workshops session and meeting with young artists. The event in English with Polish translations.

The event is organized within the international theatre seminar titled ’ New Theatre Generation’, which has the aims of networking and internationalisation of artwork of young artists at the beginning of their professional paths, exchanging the experience and comparing opportunities for development and jobs for young artists in Poland, Czechia and Hungary. Foreign partners are independent theatre companies: Ladder Art Company from Budapest and Reversing Doors from Brno. The host of the seminar is Eastern Theatre Foundation.

Project supported by Municipality of Lublin, Visegrad Fund, Waclaw Felczak Polish-Hungarian Cooperation Institute and Authors Association ZAiKS.

Visit website of VISEGRAD FUND.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *