DŻEMY taneczne

EN below

Hej! Zrobiło się chłodno, szaro i deszczowo?
Zadbaj o siebie! Wpadaj do Teatru Wschodniego na DŻEM taneczny!
Aby jesień była piękna, ciepła i klimatyczna – rozgrzejemy się od środka poprzez taniec przy muzyce na żywo. A po uczcie dla ciała, druga uczta dla… ciała, czyli GOFRY z domowymi dżemami i ciepłą
herbatą!

Co w planie?
Sesja ruchowa prowadzona przez Dawida Marca i Paulinę Prokopiuk – zaprosimy Was do praktyki oddechu, ruchu swobodnego oraz kontakt improwizacji z partnerem/partnerką.
Sesja odbędzie się przy muzyce na żywo, granej przez Michała Stachyrę.
Po sesji zaprosimy na jesienny poczęstunek – ciepłe gofry, domowe dżemy i soki, herbatę, kawę.

Dlaczego warto?
Wzmocnimy naszą odporność poprzez ruch, kontakt z drugim człowiekiem i pachnącą ucztę dla zmysłów, a wszystko w bezpiecznej i kojącej atmosferze. Skupimy się na nauce odprężenia i odczuwania przyjemności.

Kiedy?
27.10.2023 (piątek), wydarzenie rozpocznie się o 18:00 i potrwa 2 godziny.
Kolejne spotkania zaplanowaliśmy na 26.11.2023 (niedziela) i 8.12.2023 (piątek).

Gdzie?
Studio Teatru Wschodniego znajdujące się w kamienicy przy ul. Lubartowskiej 30a (patrząc na banner skręć w prawo, pierwsze wejście na klatkę, środkowe drzwi na wysokim parterze)

Jak się przygotować?
Weź ze sobą strój niekrępujący ruchów, ciepłe skarpety (wełniane) oraz ulubiony sweter / polar.
Doświadczenie taneczne ani artystyczne nie jest wymagane. Nie ma ograniczeń wiekowych.

DŻEM taneczny jest wydarzeniem bezpłatnym, ale ilość miejsc jest ograniczona.

Obowiązują zapisy przez formularz. Kliknij tu: https://forms.gle/MQ7aeFP93EZxefsW9 i spędź z nami piękny jesienny wieczór

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie.

DŻEMY TANECZNE są częścią projektu 'E(co)MOTION’ współfinansowanego przez Unię Europejską.

==========================================

Hey! Has the weather turned cold, grey and rainy?
Take care of yourself! Visit the Eastern Theatre for a dance JEM!
To make autumn beautiful, warm and atmospheric – we’ll warm up from the inside by dancing to live music. And after the feast for the body, a second feast for the… body, i.e. GOFRY with homemade jams and warm tea!

What’s on the agenda?
A movement session led by Dawid Marc and Paulina Prokopiuk – we will invite you to practice breathing, free movement and contact improvisation with a partner/partner.
The session will take place with live music played by Michal Stachyra.
After the session we will invite you for autumn refreshments – warm waffles, homemade jams and juices, tea and coffee.

Why it’s worth it?
We will strengthen our immunity through movement, contact with other people and a fragrant feast for the senses, all in a safe and soothing atmosphere. We will focus on learning to relax and experience pleasure

When?
27.10.2023 (Friday), the event will start at 18:00 and last for 2 hours.
We have scheduled further meetings on 26.11.2023 (Sunday) and 8.12.2023 (Friday).

Where.?
The studio of Teatr Wschodni is located in a tenement house at 30a Lubartowska Street (looking at the banner, turn right, the first entrance to the staircase, the middle door on the high ground floor)

How to prepare yourself?
Bring a non-restrictive outfit, warm socks (woollen) and your favourite jumper/fleece.

No dance or artistic experience is required. There are no age restrictions.

The Dance Jam is a free event, but places are limited. Registration via the form is mandatory. Click here: https://forms.gle/MQ7aeFP93EZxefsW9 and spend a lovely autumn evening with us.

The project is financed by the Ministry of Culture and National Heritage within the framework of the Spaces of Art Programme, implemented by the National Institute of Music and Dance and the Zbigniew Raszewski Theatre Institute.Zbigniew Raszewski Theatre Institute.
The local operator of the programme is the Centre for Culture in Lublin.

DŻEMY TANECZNE are part of the 'E(co)MOTION’ project co-financed by the European Union. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *