Znalezione na strychu / Found on the attic

W drugiej połowie lipca 2023 roku 15-osobowa grupa młodzieży z województwa lubelskiego wzięła udział w międzynarodowej teatralnej wymianie pn. „Znalezione na strychu”, która miała miejsce w Oldenburgu w Niemczech. Tematem projektu były migracje w ujęciu historicznym (II Wojny Światowej) i aktualnym. W trakcie spotkania uczestnicy podczas wspólnych warsztatów teatralnych i zajęć z psychologiem mogli rozwijać swoje zdolności artystyczne oraz dowiedzieć się więcej o skutkach emocjonalnych zmiany miejsca zamieszkania.

Uczestnicy w ciągu 2-tygodniowego pobytu przygotowali występ artystyczny w formie plenerowej, który został zaprezentowany przed dworcem kolejowym w Oldenburgu. Pokaz wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców i był pretekstem do dalszych rozmów na temat migracji .

Gospodarzem projektu było stowarzyszenie Jugendkulturarbeit.

Uczestnicy projektu „Znalezione na strychu” z Polski, Niemiec i Ukrainy
Spektakl finałowy