Fundacja

Fundacja Teatr Wschodni została powołana jesienią 2021 roku przez fundatorów Łukasza Wójtowicza i Damiana Bakalarza. Zespół fundacji posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów artystycznych, edukacyjnych i społecznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Celami Fundacji Teatr Wschodni jest rozwijanie kultury i sztuki, umożliwianie dostępu do niej mieszkańcom poza dużymi miastami ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Lubelskiego oraz Polski Wschodniej, oraz działania na rzecz integracji społecznej przez sztukę.

Cele te są realizowane poprzez prowadzenie działalności artystycznej w każdej dziedzinie sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych, organizowanie projektów edukacji artystycznej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz prowadzenie szkoleń dla kadr kultury i edukacji.

Głównymi cyklicznymi projektami realizowanymi przez Fundację są Festiwal Rzeczpospolita B. w Bełżycach oraz półkolonie teatralne dla dzieci i młodzieży (#sztukalatania, 2021; #grawklasy, 2022). Oba realizowane są we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Bełżycach.