PL/EN DANCE JAM / DŻEM TANECZNY

PL/EN DANCE JAM / DŻEM TANECZNY


18 lutego, 2024

 

Po dużym sukcesie jesiennych dżemów tanecznych i w odpowiedzi na wiele pytań dotyczących kolejnych, mamy ogromną przyjemność zaprosić Was w niedzielę 18.02 na godz. 18:00 do studia Teatru Wschodniego na kolejne wydarzenie z tej serii, które poprowadzi Paulina Prokopiuk. Wolność ruchu i tańca w towarzystwie muzyki na żywo. Indywidualna ekspresja. Komunikacja niewerbalna z partnerem i grupą. Ruchowe ćwiczenia relaksacyjne. Wspólna czujność i czułość na potrzeby współuczestniczących.

Dla uczestników przewidujemy poczęstunek w formie ciepłych tostów z domowymi dżemami owocowymi i gorącej aromatycznej herbaty.

Koszt udziału w sesji dżemu tanecznego: 20 zł lub bezpłatnie dla uczestników badań.

Rejestracja: https://forms.gle/xXQHuuFWaDzSyotW6

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

18.02.2024, godz. 18:00-20:00. Prosimy o przybycie co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Najbliższa sesja dżemu tanecznego będzie realizowana w ramach międzynarodowego badawczego projektu „Arts for Soft Skills”, którego celem jest ocena wpływu zajęć artystycznych na rozwój kompetencji miękkich wśród młodych dorosłych w wieku 18-30 lat. Uczestnicy badań otrzymają dwie ankiety: wstępną przed zajęciami i ewaluacyjną po ich zakończeniu. Będą one dotyczyć rozwoju zdolności do ekspresji twórczej, komunikacji pozawerbalnej oraz samoświadomości.

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

EN

After the great success of the autumn dance jams and in response to many questions about the next ones, we are very pleased to invite you on Sunday 18.02 at 18:00 to the studio of the Eastern Theatre for the next event in the series, hosted by Paulina Prokopiuk. Freedom of movement and dance accompanied by live music. Individual expression. Non-verbal communication with partner and group. Movement-based relaxation exercises. Shared alertness and sensitivity to the needs of co-participants.

Refreshments will be provided for participants in the form of warm toast with homemade fruit jams and hot aromatic tea.

The cost to participate in the dance jam session: 20 PLN or free for study participants.

Registration: https://forms.gle/xXQHuuFWaDzSyotW6

Places are limited, first come first served.

18.02.2024, 18:00-20:00. Please arrive at least 10 minutes before the start of the class.

The upcoming dance jam session will be implemented as part of the international research project 'Arts for Soft Skills', which aims to evaluate the impact of arts activities on the development of soft skills among young adults aged 18-30. Participants in the study will be given two questionnaires: an introductory one before the class and an evaluative one after the class. These will address the development of creative expression skills, non-verbal communication and self-awareness.

Funded by the European Union within the Erasmus+ program.

 

TEATR WSCHODNI / EASTERN THEATRE
Lubartowska 30a
Lublin,
Polska

Udogodnienia w miejscu wydarzenia

  • Przyjazne sensorycznie
  • PL / EN

Koszt udziału w sesji dżemu tanecznego: 20 zł lub bezpłatnie dla uczestników badań.
The cost to participate in the dance jam session: 20 PLN or free for study participants.

Bilety / Tickets

Zobacz cały kalendarz