Strona internetowa Fundacji i zakup sprzętu

Latem 2022 roku Fundacja realizowała projekt pn. „Strona internetowa Fundacji i zakup sprzętu”, który polegał na wykonaniu dwóch zadań. Pierwszym z nich było zbudowanie podstawowego narzędzia do promocji działalności naszej organizacji oraz zapewnienia jej widoczności w Internecie – stworzenie firmowej strony internetowej, na której w przyszłości będą publikowane informacje o działaniach realizowanych przez Fundację Teatr Wschodni.

Drugim celem projektu jest zakup sprzętu scenicznego, który pozwoli w przyszłości na sprawniejszą realizację wydarzeń artystycznych oraz na zaoszczędzenie na kosztach wynajmu.

W ramach tej części zakupiono:

– maszynę do dymu z zapasem płynu do dymu, która jest wykorzystywana w realizacji wydarzeń artystycznych realizowanych przez Fundację,

 – tester systemu DMX, który pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów adresowania urządzeń sterowanych przez protokół DMX z konsoli oświetleniowo-multimedialnej. Dzięki temu urządzeniu montaże wydarzeń artystycznych mogą przebiegać szybciej oraz problemy są szybciej rozwiązywane.

„Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.” Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.”