Festiwal Bliski Wschód

 Pierwsza edycja Festiwalu Bliski Wschód odbyła się w terminie 19-26 czerwca 2022 w Lublinie. W ramach programu festiwalu zrealizowano: 10 spektakli teatralnych, 2 koncerty, 3 czytania performatywne, 3 projekcje wideo spektakli teatralnych połączone ze spotkaniami z twórcami tych spektakli, 6 wykładów dot. teatru i literatury białoruskiej oraz panel naukowy z udziałem teatrologów z Polski, Białorusi i Ukrainy, z czego 5 wykładów dot. współczesnego teatru białoruskiego było transmitowanych online na profilu festiwalowym na portalu Facebook (4 z nich są ciągle dostępne w Internecie), 4 spotkania z artystami oraz 1 performance.

Pełny program dostępny na stronie http://neareastfestival.pl

Razem zrealizowano 30 wydarzeń, które odbyły się w głównej mierze w budynku Centrum Kultury w Lublinie. Pojedyncze wydarzenia miały miejsce również m.in. w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, w ACKiM UMCS „Chatce Żaka”, w Sali Obrad Rady Wydziału Filologicznego UMCS, w Parku Ludowym. W wydarzeniach wzięło udział ok. 1500 widzów, a 445 Internautów obejrzało wykłady transmitowane na profilu Facebook festiwalu.

Projekt zrealizowano we współpracy trzynastu partnerów, którzy wnieśli wkład merytoryczny, promocyjny, logistyczny i finansowy: Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód, Fundacja Teatr Wschodni, Centrum Kultury w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Wydział Filologiczny UMCS, ACKiM UMCS „Chatka Żaka”, Warsztaty Kultury w Lublinie, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Instytut Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Pracownia Otwarta, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Lublin oraz Fundacja PZU.

W festiwalu wzięli udział artyści i zespoły z Polski, Białorusi, Ukrainy i Litwy, w tym wybitni przedstawiciele sztuki białoruskiej, w tym literaci: Algierd Bacharewicz, Julia Cimifajewa, Maryia Martysiewicz, muzycy: Andriej Chadanowicz, reżyserzy teatralni: Jura Divakou, Aleksandr Marchanka oraz zespoły teatralne Kupałowcy i Art Corporation z Mińska.

Fundacja Teatr Wschodni była partnerem techniczno-logistycznym festiwalu.

Projekt został współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Lublin, Fundacji PZU, przychodów ze sprzedaży biletów wstępu oraz z wkładu własnego finansowego Stowarzyszenia.