#grawklasy

Projekt pólkolonii teatralnych dla grupy 30 osób w wieku od 8 do 16 roku życia, który został zrealizowany w terminie 11-24 lipca 2022 w Bełżycach przez sieć partnerów: Miejski Dom Kultury w Bełżycach, Fundację Teatr Wschodni i Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach.

#grawklasy to bieganie po podwórkach, placach i skwerach, ukrywanie się w zaroślach, wspólne i tworzenie Wielkiej Księgi Gier i Zabaw, w które bawimy się z kolegami i koleżankami ze szkoły i z podwórka. Zebraliśmy gry popularne dzisiaj wśród dzieci i młodzieży oraz te, w które grało starsze rodzeństwo, rodzice, dziadkowie. Uczestnicy przez 2 tygodnie rozwijali swoją wyobraźnię, koncentrację, umiejętność pracy w grupie, zdolności muzyczne, poznają podstawy różnych technik tanecznych oraz przetestują narzędzia multimedialne. Wspólnie stworzą przedstawienie teatralne w oparciu o zebrane zabawy i panele dyskusyjne towarzyszące warsztatom artystycznym. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni również podopieczni lokalnego ośrodka terapii zajęciowej, którzy wzięli udział w trzech spotkaniach warsztatów artystycznych. Był to pierwszy projekt edukacyjny o charakterze integracyjnym realizowany w MDK w Bełżycach.

Zajęcia artystyczne prowadzili: Bogusław Benio Byrski (Teatr Andersena w Lublinie), Agata Grabałowska, Małgorzata Papiewska (Teatr Muzyczny w Lublinie), Łukasz Wójtowicz, Damian Bakalarz (Fundacja Teatr Wschodni).

Przedstawienie finałowe przygotowane przez uczestników zostało zaprezentowane 23 lipca 2022 na scenie MDK w Bełżycach.

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 15. edycji programu dofinansowanie otrzymało 69 ośrodków z całej Polski – 25 organizacji pozarządowych i 44 samorządowe instytucje kultury. Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze