E(co)Motion – eco-friendly approach in performing arts

E(co)MOTION is an international exchange of young artists and culture animators, the main topics of which are the green transformation of performing arts, well-being and working conditions of young artists. The idea of ​​international exchange was born in September 2022 during the Dos Modos Nascem Coisas festival in Albergaria, Portugal, attended by representatives of the Eastern Theater from Lublin and a group of young artists from Poland. We are glad that a year later our dream of meeting young artists from several European countries can be realized. During the 10 days spent in Lublin, young artists from Poland, Germany, Italy, Portugal and Cyprus will exchange experiences, working methods and artistic inspirations, and discuss the challenges facing art and the young generation of artists. The host of the project, which takes place between 5 and 15 August, is Teatr Wschodni, and the meeting place will be the new theatre studio TW at ul. Lubartowska 30a. As part of the meeting, the young artists plan to prepare a final event for the local audience in the form of a short performance and installation, which will take place on August 13 at 6 p.m. 17:00 at the seat of the Eastern Theatre. We cordially invite you to participate in this event, admission is free.


The foreign partners of the project are the Center of Performing Arts MITOS from Limassol/Cyprus, the Alrahallah Theater from Berlin/Germany, the Albergar-te Association from Albergaria-a-Velha/Portugal and the Immaginaria Cultural Social Enterprise from Benevento/Italy.

E(co)MOTION is another artistic and educational project of Eastern Theatre implemented in Lublin, in which we combine local and international perspectives. During the first two months of operation, the theater studio of Teatr Wschodni at ul. Lubartowska 30a, we hosted artists of Czech, Hungarian, German, Ukrainian, Belarusian, Russian, Cypriot, Palestinian and Portuguese nationality. Over the next year, in addition to groups participating in the E(co)MOTION exchange, we will host artistically talented youth from Germany, Finland, Jordan, Lebanon, Egypt and Serbia.


The E(co)MOTION project is co-financed by the European Union and the City of Lublin. Implemented as part of the European Youth Capital – Lublin 2023 program.

E(co)MOTION to międzynarodowa wymiana młodych artystów i animatorów kultury, której głównymi tematami są zielona transformacja sztuk performatywnych, dobrostan psychiczny i warunki pracy młodych twórców. Idea międzynarodowej wymiany artystycznej powstała we wrześniu 2022 podczas festiwalu Dos Modos Nascem Coisas w Albergarii w Portugalii, w którym uczestniczyli przedstawiciele Teatru Wschodniego z Lublina oraz grupa młodych artystów z Polski. Cieszymy się, że rok później nasze marzenie o spotkaniu młodych twórców z kilku krajów europejskich może zostać zrealizowane. W ciągu 10 dni spędzonych w Lublinie grupa 25 młodych artystów w wieku między 17 a 30 lat z Polski, Niemiec, Włoch, Portugalii i Cypru będzie wymieniać doświadczenia, metody pracy i inspiracje artystyczne oraz dyskutować na temat wyzwań stojących przed sztuką i młodym pokoleniem twórców. Gospodarzem projektu odbywającego się między 5 a 15 sierpnia jest Teatr Wschodni, a miejscem spotkania będzie nowe studio teatralne TW przy ul. Lubartowskiej 30a. Młodzi artyści planują w ramach spotkania przygotować wydarzenie finałowe dla publiczności w formie krótkiego spektaklu i instalacji, które odbędzie się 13 sierpnia o godz. 17:00 w siedzibie Teatru Wschodniego. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, wstęp wolny.

Partnerami zagranicznymi projektu są Centre of Performing Arts MITOS z Limassol z Cypru, Alrahallah Theater z Berlina z Niemiec, Stowarzyszenie Albergar-te z Albergarii-a-Velha z Portugalii oraz Kulturalne Przedsiębiorstwo Społeczne Cooperativa Immaginaria z Benevento z Włoch.

E(co)MOTION to kolejny już projekt artystyczno-edukacyjny Teatru Wschodniego realizowany w Lublinie, w którym łączymy perspektywę lokalną z międzynarodową. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy działalności studia teatralnego Teatru Wschodniego przy ul. Lubartowskiej 30a, gościliśmy artystów narodowości czeskiej, węgierskiej, niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej, cypryjskiej, palestyńskiej, portugalskiej. W ciągu najbliższego roku, oprócz grup uczestniczących w wymianie E(co)MOTION, będziemy gościć młodzież uzdolnioną artystycznie z Niemiec, Finlandii, Jordanii, Libanu, Egiptu, Serbii.

Projekt E(co)MOTION jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Miasto Lublin. Realizowany w ramach programu Europejskiej Stolicy Młodzieży – Lublin 2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *