11.01.2023 Nabór wolontariuszy / call for volunteers

EN below

Teatr Wschodni ogłasza nabór wolontariuszy!

Jesteśmy zawodowym teatrem nieinstytucjonalnym. Produkujemy i prezentujemy spektakle, przygotowujemy wydarzenia i warsztaty artystyczne, działamy lokalnie i międzynarodowo.

Nasi wolontariusze pomagają przy obsłudze wydarzeń Teatru, włączają się w projekty edukacyjne i społeczne. Zadania ustalamy indywidualnie w zależności od zainteresowań wolontariusza.

Oferujemy doświadczenie w pracy w kulturze i sztuce, indywidualny mentoring, szkolenia. Osoby najbardziej zaangażowane będą zapraszane do udziału w międzynarodowych projektach młodzieżowych i szkoleniowych odbywających się poza granicami Polski.

Szykamy zaangażowanych i ambitnych osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i kulturalne, zdobywać kompetencje międzykulturowe i uczyć się praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi, promocji wydarzeń oraz realizacji działań rówieśniczych i edukacyjnych.

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne w dn.11 stycznia 2024 o godzinie 19:00 do studia Teatru Wschodniego przy ul. Lubartowskiej 30a.

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/P7XK6Jy1cGsZ2Dmk9

Do zobaczenia!

EN

Eastern Theatre announces a call for volunteers!

We are a professional non-institutional theatre. We produce and present performances, prepare artistic events and workshops and operate locally and internationally.

Our volunteers help with the Theatre’s events and get involved in educational and community projects. Tasks are set individually depending on the volunteer’s interests.

We can offer work experience in the culture and arts field, individual mentoring and training. The most committed people will be invited to participate in international youth and training projects taking place outside Poland.

We are looking for committed and ambitious people who want to develop their artistic and cultural interests, gain intercultural competencies and learn practical skills in managing cultural projects, promoting events and implementing peer and educational activities.

If you are interested, we invite you to an information meeting on 11 January 2024 at 7pm in the studio of the Eastern Theatre at 30a Lubartowska Street.

Registration form: https://forms.gle/P7XK6Jy1cGsZ2Dmk9

See you there!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *